Rada školy

Rada školy
Základní škola Horšovský Týn Zámecký park3

Telefon 379 422 381
PSČ 346 01, e-mail: p.jansky@zshtyn.cz

Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu, zprávu
o hospodaření školy, tím plní také funkci veřejné kontroly.

Dále se vyjadřuje ke studijním a učebním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele.

Může požádat Českou státní inspekci o inspekci a orgán kraje
o kontrolu hospodaření.

V odůvoďněném případě může požádat orgán státní správy
o odvolání ředitele.


Rada Základní škooly v Horšovském Týně pracuje ve složení:
za město: paní Marie Škardová (předsedkyně ŠR), pan Ing. Břetislav Vokáč
za rodiče: paní Kateřina Škopková, pan Pavel Novák
za školu: Mgr. Renáta Karbanová, Mgr. Milan FoltýnZpět