Projekt SIPVZ naší školy – Zmizelí sousedé

Informační centrum
Základní škola Horšovský Týn Zámecký park3

Telefon 379 422 381, jídelna 379 422 382
PSČ 346 01, e-mail: p.straka@zshtyn.cz

Hlavní cíl:
Vypracovat metodiku tvorby multimediálního díla a webu (pro využití při výuce informatiky na školách regionu).
Cíl je splněn. Metodika řeší pedagogické a metodické otázky projektového vyučování při tvorbě multimediálního díla. V části věnované ICT se zabývá grafikou a Flashem (fotografování a snímání videa, úpravy fota a videa, tvorba interaktivity pomocí Flashe MX). Výstup je ve formátu PDF nebo zazipovaného dokumentu DOC. Pomocné soubory jsou vkladem pro návodné zvládnutí ActionScriptu Flashe (cvičení popsány v metodice).

Další cíle:
1) Aktualizovat životopisná data Wilmy Abeles - Iggers, čestné občanky Horšovského Týna židovského původu (mezinárodní projekt). Dosáhnout dokončení a překladu do angličtiny našeho multimediálního díla "Zmizelí sousedé" o osudech židovského obyvatelstva Horšovského Týna v období 1920 - 1938 (zájem mezinárodních institucí).
I tento cíl je splněn. Kromě překladu do angličtiny je hotov překlad do němčiny. CD předáno koordinátorovi mezinárodního projektu. Zazipovaný (30 MB) obsah CD přístupný z této stránky.

2) Vytvořit web představující tu část projektu, která se zabývá otázkou židovského osídlení Horšovského Týna.
Internetové stránky ve třech jazykových lokalizacích jsou přístupné z této stránky.

3) Uspořádat školení DVPP a workshopy se zaměřením na tvorbu multimediálního díla a webu pomocí Macromedia Flash a DreamWeaver MX a využití aktivní tabule SmartBoard.
Školení proběhlo v měsíci listopadu a prosinci 2005. Závěrečný workshop se uskuteční v lednu 2005. Zde bude prezentována metodika tvorby multimediálního díla a CD Zmizelí sousedé, které bude předáno školám v regionu.

    


Výstupy projektu SIPVZ 0438P2005:

Metodika.pdf
Metodika.doc
Web: Zmizelí sousedé
Výuka ActionScript
Zmizelí sousedé CD
Zpráva o projektu
Zpět