Zájmová činnost

Bližší informace o kroužcích získáte klepnutím na odkazy...
Automatická změna obrázku (zapnout/vypnout)

?


V naší škole pracuje celkem 14 zájmových kroužků (barevné odkazy), čtyři sportovní : florbal, vybíjená, přehazovaná a nově pohybové hry.

Seznamujeme také s prací v předmětu informatika,
Na škole existují tyto další zájmové kroužky: hra na zobcovou flétnu, zdravotnický kroužek, angličtina hrou, technický kroužek, sociohry. Nově zahajují činnost kroužky: přírodovědný, hudebně zábavný, hrátky s německým jazykem a kroužek fyzikálních hrátek.

Kroužek školního časopisu vede paní učitelka Věra Táborská. Žáci se seznamují s mediální výchovou a tvoří časopis Drbálek na počítači (viz bulletin žáků z Juniorfestu v sekci Práce žáků a jednotlivá nová čísla Drbálku (odkaz z hlavního menu), starší články pak v sekci Historie a současnost školy.