Informace pro veřejnost dle informačního zákona

Ředitel: Mgr.Pavel Jansky, reditel@zshtyn.cz
Zástupce ředitele (statutární): Mgr.Libor Vostracký, vostracky.libor@zshtyn.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Lokvenc, lokvenc.tomas@zshtyn.cz
Výchovný poradce: Mgr.Anna Ježková, jezkova.anna@zshtyn.cz